bez bariér N.O.    Vitajte!

 

                         Poskytovanie všeobecne prospešných služieb

 

Projekty

rok  2013

6. Názov projektu: "Od myšlienky k hračke" 

Projekt podporila: , v rámci grantovej schémy Pre nádej 2012


rok  2012

5. Názov projektu:"Krása šarišských remesiel ako dedičstvo šikovných rúk"

Projekt podporila: Nadácia Tesco 

 


4. Názov projektu:"Dedo Gusto, tak už skús to!"

Projekt podporený:

 


rok  2011

3. Názov projektu: Za počítač – strom“.    


rok  2010

2. Názov projektu: Šarišské remeslá ako zdroj nových pracovných miest  bez  bariér

Projekt podporila: 


1. Názov projektu:   Hlinená krása 

 

Projekt podporený :      

 

 

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio                                                                                            Bez bariér  2010 - 2015